کلمات کلیدی

زایش خورشید،جشن یلدا

زایش خورشید،جشن یلدا

شب یلدا در فرهنگ ایرانی به نام« شب چِله» معروف است. این آیین به زمانی باز می گردد که ایرانیان « مهر» ( نورخورشید، نماد پیمان داری) را ستایش می کردند

بیشتر بدانید