کلمات کلیدی

شگفت انگیز ترین پدیده های سیستان و بلوچستان

شگفت انگیز ترین پدیده های سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان یکی از بخش های تاریخی ایران است. این بخش که از نظر توسعه جز محروم ترین مناطق ایران است دارای دیدنی ها و اماکن تاریخی است که کمتر مورد توجه واقع شده اند.

بیشتر بدانید