حفظ محیط زیست در گردشگری

حفظ محیط زیست در گردشگری

حفاظت و نگهداری ازمحیط زیست و گونه های جانوری و حفظ اثار و ابنیه و طبیعت بکر از مهمترین عوامل در گردشگری است.

انسانها از سالهای دور به دانستن چیزهای بیشتر برای پیشرفت خود علاقه مند بوده اند حتی در عصرهای سنگی حجر که از سنگ توانستند استفاده های مفید ببرند واین خود به مرور زمان باعث پیشرفت های بزرگ و بزرگتر شد.

ویا استفاده از اتش که برای گرم کردن خود از ان استفاده میشده وتا اکنون میبینم که در حال حاضر سوخت چگونه به یک امر مهم درامده است

ذهن و هوش نوع بشر برای دانستن هر چه بیشتر محیط پیرامون خود اورا وادار به فراتر رفتن کرد.چه بسا که پارا فراتر نهاده به فکر سفر افتاد.

سفر های کوتاه مدت ،سفر برای شناخت وکیفیت محل زندگی،سفر کردن درجهت اموختن مکان های مناسب برای زیست،واکنون سفر به کرات دیگر نشان دهنده عشق بشر به کسب تجربه است.

در هر حال که بحث از سفر و مسافرت به میان می اید علاوه بر  لذت بردن از یک سفر و کسب تجربه و اطلاعات واستراحت جسم و روح باید به این فکر باشیم که جایی را که به عنوان مکان راحت برای سفرمان انتخاب میکنیم به بهترین نحو حفاظت کنیم.

به این فکر کنیم چطور خود ما قبل از سفر مکانی را بر میگزینیم که بکر تمیز وسالم باشد پس سعی کنیم همانگونه ان را نگداری کنیم برای دیگران و ایندگانمان و دراین بین بحث حفظ محیط زیست پیش می اید.