حفظ جنگلها و مراتع

حفظ جنگلها و مراتع

درختان ومراتع از جمله مهمترین بخش برای زندگی انسان و جانوران برای بقاع است.

درختان ومراتع از جمله مهمترین بخش برای زندگی انسان و جانوران برای بقاع است.با در نظر گرفتن این مطلب و ارزش نهادن بر انها به فکر توسعه و نگهداری و حفظ هر چه بیشتر و بهتر انها باید بود.

چه بسا اینکه بار ها و بارها شاهد صدمه زدن به درختان ،زمینها ،اتش سوزی ، ساخت و ساز های نا مربوط در مراتع  بوده ایم .ازین روست که باید نیرو هایی  اموزش دیده و متخصص در جهت هرچه بهتر بهره وری ازین مکان ها اموزش ببینند.

مسئله مهم که در برخی جوامع کنونی متاسفانه شاهد ان هستیم قطع بی رویه درختان است که خود در از بین بردن جنگلها و تغییر اب و هوا به نحوی موثر است.دراین میان چه بسیار جانورانی که از بین می روند یا به مناطق دیگر کوچ می کنند و این خود در از میان بردن یک طبیعت بسیار مهم خواهد بود و اسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت.

از طریق اموزش ،ازدوران کودکی باید شروع کرد باید به فرزندانمان بیاموزیم که برای حفظ محیط اطراف خود کوشا باشند و انرا عزیز بدارند.انها باید بدانند که علاوه بر خانه و خانواده مسائل محیطی نیز حائز اهمیت است باید بیاموزد که همه این ها دست به دست هم داه اند تا منطقه ای در خور به وجود بیاید و انسانها در کنارش ارام گیرند.

برای آرامش و فرار از تکرار و روزمرگی به دامان جنگل و طبیعت میرویم حال به این فکر کنیم که جنگلی دیگر نیست طبیعت زیبایی دیگر وجود ندارد چه میشود ....

باید فکری کرد ،باید اندیشید ،باید اموخت ،باید عمل کرد .

ب